Betalen 3.0

Het platform dat zekerheid toevoegt aan betaalafspraken

wat wij mogelijk maken
Geoormerkt geld

Met ons platform stellen we partijen in staat nieuwe, innovatieve diensten aan te bieden, gebaseerd op geoormerkt geld. Dat is geld verbonden aan een bestedingsdoel, bedoeld voor een specifieke ontvanger, of geld dat alleen op bepaalde plaatsen of onder bepaalde voorwaarden mag worden uitgegeven.

Er zijn talloze toepassingen, zoals: beheer van persoonlijke uitgaven, kleed- en zakgeld voor kinderen, overheidstoeslagen, persoonlijk gebonden budgetten, vouchers, kortingsbonnen, cadeaubonnen, afbetalingen van leningen en schulden, budgetbeheer, bewindvoering, zakelijke investeringen, verantwoording van projectbudgetten, volgen van schenkingen aan goede doelen, afrekenen van taxiritten en ritten met het openbaar vervoer, toegangskaartjes, pay-as-you-go, en nog veel meer.

Jouw markt, onze technologie

We werken samen met partners met bewezen ervaring en expertise in hun vakgebied en die hun diensten willen verbeteren, uitbreiden of vernieuwen met toepassingen die dankzij geoormerkt geld mogelijk worden.

De nieuwe dienst of product maken we in co-creatie, waarin de wensen van onze partner leidend zijn. Het eindproduct is van onze partner, behoudens onze volledige eigendomsrechten op het platform. Marktintroductie, branding en verkoopresultaten zijn voor onze partnVoor het gebruik van ons platform ontvangen wij een licentiefee.

Digitale shop-in-shop

De verschillende toepassingen op ons platform bieden gebruikers een unieke, goed geïntegreerde set van diensten.

Weg met al die verschillende apps en de vele passen voor verschillende doeleinden. De diensten van onze partners zijn onderling als app-in-app aankopen bij alle andere aanbieders beschikbaar. Daarmee bewerkstelligen we een sterke organische groei.

Dagelijks betalingsverkeer

Via ons platform kunnen gebruikers ook SEPA overboekingen doen en ontvangen. Met de bijbehorende betaalpas kan de gebruiker betalen bij alle pinautomaten, geld opnemen bij alle geldautomaten en online betalen.

De diensten van onze partners sluiten daardoor automatisch aan op de bestaande betaalinfrastructuren.

ONZE IMPACT
Doelgericht geld geldt

Binnen ons platform kan iedere gebruiker en organisatie bedragen oormerken. Deze bedragen kunnen binnen het platform beschikbaar worden gesteld aan anderen, die het binnen alle toepassingen van onze partners kunnen gebruiken voor het doen van betalingen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van het oormerk.

Toepassingsmogelijkheden zijn: verjaardagsgeld om naar de bioscoop te gaan, bijzondere bijstand voor de aanschaf van een wasmachine, huurtoeslag voor betaling van de huur, gereserveerde bedragen voor betaling van het eigen zorgrisico, een deel van de omzet voor terugbetaling van de zakelijke lening, een deel van de inkomsten voor betaling van de huur en de zorgverzekering, gemeentelijke bijdragen voor de sportcontributie van kinderen uit gezinnen met een minmaal inkomen (kindbudgetten), een tegemoetkoming in de inburgeringskosten voor statushouders, etc.

Gestapeld betalen

Geoormerkte bedragen en ongeoormerkt geld kunnen worden gecombineerd voor het doen van een enkele betaling, zolang alle geoormerkte bedragen voor die uitgave geschikt zijn.

Voorbeelden zijn de combinatie van huurtoeslag en gereserveerd inkomen voor betaling van de huur, betaling van de reiskosten uit een combinatie van de ontvangen tegemoetkoming en de eigen bijdrage, combineren van de individuele bijdrage in een "pot" om gezamenlijk van uit te gaan, combineren van bedragen van twee financiers voor een bedrijfsinvestering, het combineren van de inleg van verschillende deelnemers in een broodfonds voor uitkering aan een andere deelnemer, etc.

Een slimme betaalpas

Onze betaalpas 2.0 weet in welke winkel een betaling plaatsvindt en zoekt daar automatisch de meest geschikte, beschikbare en geoormerkte bedragen bij. Deze versie van onze pas is vanaf medio 2021 beschikbaar.

Voor onze partners opent dit unieke mogelijkheden voor nieuwe diensten, zoals een moderne aanpak van loyalty programma's, aanbieden van in-shop en in-the-moment aanbiedingen, of bijvoorbeeld verrekening van tegemoetkomingen in reiskosten.

Veilig en zeker

Voor de afwikkeling van betalingen via het platform bieden we een aantal garanties. De bedragen van onze klanten staan veilig op kwaliteitsrekeningen bij grote Nederlandse banken. Betalingen worden alleen uitgevoerd binnen de aan de bedragen verbonden voorwaarden. Het platform is veilig en door een onafhankelijke organisatie getest op de door ons genomen beveiligingsmaatregelen. Onze dienstverlening, ten slotte, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De privacy van onze klanten staat voorop. Hun gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening en die van onze partners, conform onze algemene voorwaarden, en deze gegevens zijn niet beschikbaar voor commerciële doeleinden, zonder de expliciete toestemming vóóraf van de betreffende gebruiker.

ONZE TECHNOLOGIE
Unieke technologie, unieke dienst

Wij bieden een unieke technologie, gebaseerd op het gepatenteerde principe van geoormerkt geld. Een technologie die aansluit op bestaande betaalinfrastructuren en ondersteund wordt met onze 'slimme' betaalpas 2.0.

Onze technologie ontsluit nieuwe mogelijkheden voor sociale, commerciële en financiële toepassingen en diensten, voor particulieren en consumenten, en voor overheden en bedrijven. Bovendien is de technologie binnen de Single European Payment Area (SEPA) eenvoudig schaalbaar.

Onze groeistrategie is gericht op de ontwikkeling van een ecosysteem, in samenwerking met onze partners. Het app-in-app principe is een bewezen recept voor de realisatie van een unieke groei. Zie, bijvoorbeeld, de groeistrategie van het Chinese WeChat, hier beschreven op nrc.nl.
Om het groeipotentieel te benutten zijn we continu op zoek naar partners die, samen met ons, het "nieuwe betalen" vorm gaan geven.

Synergie

Door samen te werken met meerdere partners ontstaat snel, veel toegevoegde waarde. Dit maakt het voor gebruikers aantrekkelijker om gebruik te maken van de door onze partners ontwikkelde diensten. Dit draagt in hoge mate bij aan het groeipotentieel. Voor onze partners, en voor ons.

In het hart van de dagelijkse routine

Samen met onze partners bieden we de gebruikers ondersteuning voor alle dagelijkse financiële handelingen zoals boodschappen doen, saldo bijhouden, betaling van vaste lasten, geldopnames, pinbetalingen, verzekeringen, etc. Dit is prettig voor de gebruiker die met één instrument uit de voeten kan en dit instrument bovendien door en door leert kennen. Het is goed voor onze partners die hun diensten leveren op een platform dat door een groeiende groep gebruikers dagelijks intensief wordt gebruikt.

Daarnaast versterkt het intensieve gebruik de zelfredzaamheid en 'metal accounting' vaardigheden van een deel van deze gebruikers die hierdoor minder financiële problemen ervaren of bij dreigende prolemen beter en sneller in staat zijn deze aan te pakken. Daarmee realiseren wij één van onze hoofddoelstellingen, namelijk effectieve schuldpreventie.

Alles in één hand

Elke eindgebruiker heeft bij ons één account, ook al maakt hij of zij gebruik van meerdere diensten bij verschillende van onze partners.

De gebruiker heeft daarmee zijn of haar financiën én alle toepassingen van onze partners overzichtelijk in één hand.
Een tegemoetkoming voor reiskosten via de WMO, bijvoorbeeld, kan eenvoudig worden gecombineerd met korting van de vervoerder, met eigen geld en geld van medereizigers, in één betaling.

Verantwoorde toepassingen

Voorwaarde voor het gebruik van het platform is dat gebruikers beschermd worden tegen overcreditering en te hoge uitgaven. Gebruikers kunnen daarom altijd gebruik maken van de zelfstandig-budgetbeheer app op ons platform om hun financiën te beheren. De persoonsgegevens zijn van de gebruikers, maar ze kunnen het gebruik van hun gegevens voor een specifieke dienst van onze partners toestaan via een expliciete opt-in. We verwachten van onze partners dat zij met hun toepassingen waken voor overcreditering van hun gebruikers.

De mogelijkheden zijn eindeloos

We zoeken continu op zoek naar partners voor nieuwe toepassingen
Interesse? Neem dan contact met ons op!

CONTACT